Podmínky

1. Realitnihlidacipes.cz je server provozovaný fyzickou osobou - Tomáš Mička, Malá Stránka 12, Velké Meziříčí, 594 01, IČ 74890298, tel 777845276 dále jen Provozovatel.

2. Provozovatel poskytuje registrovaným uživatelům službu ve formě zasílání e-mailových zpráv s odkazy na realitní inzeráty. Služba je po zkušební dobu jednoho týdne zdarma. Po uplynutí této doby si může uživatel zvolit jeden z placených tarifů.

3. Uživatelé si mohou v závislosti na zvoleném tarifu založit 1 - 3 hlídací psy, u kterých si nastaví typ nemovitosti a lokalitu a rádius. Každého hlídacího psa si uživatel může ve svém účtu editovat, případně deaktivovat.

Uzavření smlouvy

1. Registrací vzniká mezi provozovatelem a uživatelem nejprve smluvní vztah bezplatného užívání, který trvá do doby vypršení zkušební doby, nebo než je ze strany uživatele uzavřena smlouva na placený tarif. Úspěšná registrace vyžaduje platnou e-mailovou adresu, heslo a nastavení typu a lokality nemovitosti.

2. Pro získání placeného tarifu je nutné, aby uživatel ve svém účtu zvolil tarif a provedl bezhotovostní platbu na účet poskytovatele.

Zrušení služby

Zrušení zasílání mailů se provádí v uživatelském účtu překliknutím hodnoty ANO na NE ve sloupečku Aktivní. Není tedy třeba odstupovat od smlouvy (týká se především tarifu Free).

Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s § 1829 obč.z. (1829/2012 Sb.) máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodů písemnou formou (např. e-mail, dopis). Lhůta začíná běžet uzavřením smlouvy. Pro zachování odvolací lhůty postačí včasné odeslání odstoupení.

2. Do písemnosti uveďte svůj e-mail a Věc: Odstoupení od smlouvy

Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Kontakt

Napište mi na @realitnihlidacipes nebo na pes@realitnihlidacipes.cz
Podmínky, Reklama: Stěhování Praha